Mense Ruiter-orgel Adullamkerk

Gereformeerde Gemeente Barneveld-Zuid

historie

Door de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente van Barneveld (toen nog niet gesplitst) werd een orgelcommissie benoemd. Deze bestond toen uit ds. C. Hogchem (voorzitter), ouderling N.D. de Goffau, de diakenen D. Bettink, H. van den Brink (secretaris) en D.A. Veenendaal, de organisten C. Blaak, E. Flipse-van de Kamp en F. Mulder, de gemeenteleden J.G.P. Baan en J. Schuurman en lid van de OAC P.J. Wols. Als adviseur koos de orgelcommissie de Orgelbouw Advies Commissie (OAC) van de VOGG.

Eerst heeft deze commissie zich georiënteerd op het werk van verschillende orgelbouwers door verschillende kerken te bezoeken. Gaandeweg werd duidelijk wat voor orgel er moest komen: “een stevig Hollands orgel met een flink Hoofdwerk en een wat milder Bovenwerk. Het moest een orgel worden dat de gemeentezang in goede banen zou kunnen leiden zonder dat alle registers opengetrokken hoefden te worden."

Door de OAC werd bij vier orgelbouwers een offerte aangevraagd. Uit dit viertal werd Mense Ruiter Orgelmakers BV uit Zuidwolde gekozen. In september 2004 maakte de commissie opnieuw een orgeltocht naar onder meer Winsum en Nijverdal, nu om daar het werk van Mense Ruiter te beluisteren. Dit leidde tot de overtuiging van de juistheid van de keuze voor Mense Ruiter. Tevens werd een verhelderend bezoek aan de werkplaats van Mense Ruiter gebracht.

In het najaar van hetzelfde jaar zijn moesten er enkele definitieve keuzes gemaakt worden. Gekozen werd toen voor een klassiek front. In overleg met de orgelbouwer en de architect is echter later gekozen voor een modern front, aansluitend bij de kerk. Ook met de akoestiek (galm en draagkracht) heeft de commissie zich intensief beziggehouden.

De afrondende gesprekken met de orgelbouwer zijn eind 2006 gevoerd. De dispositie en het ontwerp werden definitief en er werden afspraken over de levering gemaakt. Door verschillende omstandigheden werd de levering van het orgel wat vertraagd. Het pijpwerk heeft Mense Ruiter voor een groot deel uitbesteed aan Laukhuff, een Duits bedrijf, waar Mense Ruiter meer mee samenwerkt.

In de werkplaats van Mense Ruiter in Zuidwolde werd het orgel ter controle al grotendeels een keer opgebouwd.  Toen het pijpwerk en het houtwerk naar de kerk getransporteerd was, begon daar de opbouw. Ter afronding werd het orgel geïntoneerd en gestemd, wat enkele maanden in beslag nam. Op vrijdagavond 9 december 2011 is het orgel in gebruik genomen. Hierbij bespeelden de organisten en adviseur Paul Wols het orgel.

 De orgelcommissie bestond in 2011 uit enkele kerkenraadsleden, enkele gemeenteleden en leden van de OAC (Paul Wols, Bert van Bezooijen en Anton van Hell). Ds. G. Bredeweg is voorzitter en organist C. Blaak secretaris.

Op 4 december 2008 is de Adullamkerk in gebruik genomen en op 12 mei 2009 is de Gereformeerde Gemeente van Barneveld-Zuid geïnstitueerd.

De Gereformeerde Gemeente van Barneveld-Centrum, die samenkomt in de Rehobothkerk (hoek Nairacstraat/Ds. J. Fraanjestraat) krijgt over enkele jaren een nieuw orgel, gebouwd door Orgelmakerij Boogaard uit Rijssen.

 

Bron (o.m.): Info-brochure, nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Barneveld, uitgave van de Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Barneveld.