Mense Ruiter-orgel Adullamkerk

Gereformeerde Gemeente Barneveld-Zuid

Nieuws

view:  full / summary

Mense Ruiter-orgel in gebruik genomen

Posted on December 13, 2011 at 2:45 AM

Vrijdagavond 9 december j.l. is het nieuwe Mense Ruiter-orgel in de Adullamkerk in gebruik genomen. Adviseur Paul Wols en de vaste organisten bespeelden hierbij het orgel.

Na de opening werd het orgel door de orgelmakers aan de kerkenraad en de organisten overgedragen. Jan Veldkamp sprak hierbij de gemeente kort toe. Vervolgens bespeelde Paul Wols het orgel, waarbij de historische ontwikkeling van de koraalmuziek duidelijk werd gemaakt. Muziek van Van Noordt, Bach, Reger en Gagnebin werd ten gehore gebracht. Anton van Hell lichtte het orgel en de bespeling toe.
Ds. Bredeweg hield een meditatie over Psalm 150. Organist Kees Blaak sprak een dankwoord uit namens de orgelcommissie. De samenzang (viermaal) werd begeleid door Paul Wols en de drie vaste organisten van de gemeente.

Zondag is het orgel voor het eerst in de eredienst gebruikt. Zowel organisten als gemeente waren zeer enthousiast. Het orgel bezit duidelijk veel meer draagkracht dan het oude elektronische orgel. Het begeleiden gaat nu soepeler. Bovendien kan er met relatief weinig registers al goed begeleid worden. Onder andere de Cornet van het Hoofdwerk bewijst hierbij goede diensten.

Voortgang intonatie; datum ingebruikname

Posted on October 17, 2011 at 11:25 AM

Het proces van intoneren vordert gestaag. De afgelopen en de komende weken zijn de intonateurs met de grootste zorg bezig het orgel de juiste klank mee te geven. Op 9 december wordt het orgel in gebruik genomen.

Het grootste deel van het pijpwerk spreekt momenteel. Enkele tongwerken moeten nog worden geïntoneerd. Het geheel aan klankkleuren smelt uitstekend ineen. De Mixturen zijn mild en zorgen voor een zilveren randje bovenop de volle klank van het orgel. De fluiten van het orgel zijn wonderlijk mooi. Vooral de Open Fluit 4' van het Hoofdwerk is sterk en helder en vult de kerk volledig. De zwelkast vervult zijn functie uitstekend. Labialen 8' en 4' in een dichte zwelkast tegenover een uitkomende Open Fluit 4' op het Hoofdwerk vormt geen enkel probleem. Het orgel heeft een sterk Hollands-romantisch karakter. Hollandse muziek van de 19e eeuw, Max Reger en Hendrik Andriessen kunnen er perfect op gespeeld worden. Maar andere stijlen kun je ook prima op het orgel kwijt. Een barok plenum (aangevuld met fluiten) klinkt uitstekend. Kortom, ons kerkgebouw wacht tot het binnenkort gecompleteerd wordt met een schitterend orgel van de hoogste kwaliteit, gebouwd door Mense Ruiter Orgelmakers b.v. te Groningen!

Nog zo'n anderhalve maand duurt het intonatieproces. In deze periode worden de pijpen van de laatste registers geplaatst en wordt het geheel nog wat bijgeschaafd en op de juiste toonhoogte geïntoneerd.

Vrijdagavond 9 december 2011 vindt de overdracht en de ingebruikname van het orgel plaats. De adviseurs A. van Hell en P.J. Wols zullen een toelichting en een bespeling geven op het orgel. Verder zal er veel gezongen worden.
Op zaterdag 11 februari 2012 is er voor de gemeenteleden een open dag rond het orgel.

Bouw orgel voltooid, afronding intonatie begonnen

Posted on September 26, 2011 at 11:45 AM

Afgelopen woensdag 21 september is de bouwploeg van Mense Ruiter weer vertrokken naar Zuidwolde. Maandag 26 september is de intonatieploeg (twee man) begonnen met de afronding van de intonatie. Dit zal bijna twee maanden duren.


De afgelopen weken is er hard gewerkt om de technische kant het orgel af te krijgen. Het orgelfront is nu compleet, de koppels en tremulant zijn geplaatst, de zwelmechanieken tussen pedaal en bovenwerk zijn gemonteerd, de laatste hand is gelegd aan de verf- en laklaag etc. Aan de 'klankkant' van het orgel wordt nu gewerkt. Als dat over enkele maanden klaar is, is het orgel helemaal af.

Voltooiing bouw orgel begonnen

Posted on September 8, 2011 at 3:35 PM

Deze week (36) is begonnen met het voltooien van de bouw van het nieuwe Mense Ruiter-orgel in de Adullamkerk.


De ploeg is maandag begonnen met het plaatsen van de laatste torens met pijpwerk. Allerhande klusjes moeten de komende paar weken nog gedaan worden (verbetering mechanieken, koppels, tremulanten, zweltrede verbinden). Als dit karwei over enkele weken klaar is (en het orgel compleet oogt), gaan de intonateurs nog enkele maanden verder, waarna het orgel af is.


Enkele foto's zijn reeds geplaatst.

Intoneren van het orgel

Posted on August 16, 2011 at 11:30 AM

Deze weken zijn twee orgelbouwers bezig het orgel te intoneren. Dit duurt enkele maanden.


Bij het intoneren krijgt elke orgelpijp een eigen karakter (schel, dof), volume (hard, zacht) en toonhoogte. De intonateurs plaatsen ook het grootste deel van het pijpwerk. Pijp voor pijp wordt op de windlade gezet en geïntoneerd. In een later stadium wordt bijvoorbeeld ook de toonhoogte meegenomen. Al met al is intoneren een lang proces. Het zorgt ervoor dat elk register straks op zichzelf én in combinatie met andere registers mooi klinkt. De Prestant 8' van het Hoofdwerk mag bijvoorbeeld iets sterker zijn dan de Prestant 8' van het Bovenwerk, maar niet te veel.

Organist De Korte keek even mee en schreef:

 

"Persoon achter klavier speelt: tu-du-du-du en zegt: “mooie toon maar te zacht en traag”; collega in het orgel past wat aan;

persoon achter klavier speelt weer: tu-du-du-du; zegt: “nog iets te traag en te zacht”; collega in het orgel past weer wat aan;

persoon achter klavier speelt weer: tu-du-du-du; zegt: “nog te zacht”; collega in het orgel past wat weer aan;

persoon achter klavier speelt weer: tu-du-du-du; zegt: “iets te hard nu en wat vibratie”; collega in het orgel past wat weer aan: haalt de pijp er uit, stelt wat bij, blaast erop - het lijkt beter, pijp weer terug - en weer proberen."

In totaal zijn er meer dan 2000 pijpen, die allen een aparte behandeling krijgen.

De wensen van de orgelcommissie en de organisten worden ook meegenomen. Periodiek komen de bouwers en de commissie met de organisten bij elkaar.

 

Bouwploeg orgel vertrekt

Posted on July 29, 2011 at 11:14 AM

Vanavond (vrijdag 29 juli 2011) vertrekt de bouwploeg van Mense Ruiter weer naar Zuidwolde.


De bouw van het orgel is bijna klaar. De pedaaltorens ontbreken nog, deze kunnen pas over een maand geplaatst worden. Volgende week (week 31) hebben de bouwers vakantie. Vanaf week 32 zal er vier weken lang aan intonatie van het pijpwerk gewerkt worden. Vervolgens zal het orgel met o.a. de pedaaltorens afgebouwd en afgewerkt worden, waarna de intonatie wordt voortgezet en na enkele maanden is het orgel helemaal af.

Voortgang bouw orgel

Posted on July 22, 2011 at 2:56 PM

Hierbij even een kort berichtje over de algemene voortgang van de bouw van ons orgel.


De voortgang van de bouw vordert gestaag. De kas is in elkaar gezet, de windladen zijn geplaatst, de windvoorziening is geregeld, het grootste deel van de mechanische tractuur (walsborden, abstracten, slepen) zit in het orgel, delen van de torens werden en worden geplaatst, rondom de klavieren is al veel in orde, een deel van het pijpwerk (houten pijpen) is geplaatst. Verder is er veel achter de schermen (in Groningen en in de werkplaats in de kerk) gebeurd, zoals schilderwerk en allerlei 'knutselwerk' (abstracten etc.). Kortom, het begint al sterk op een volwaardig kerkorgel te lijken.

Van dit alles zijn al zo'n 200 foto's gemaakt, die chronologisch (per week) te bekijken zijn op de pagina 'Foto's'. De bouw van het orgel zal naar schatting nog één à twee weken duren, waarna aan een langdurig intonatieproces begonnen wordt.

Begin opbouw van het orgel

Posted on July 5, 2011 at 12:00 AM

Vandaag, dinsdag 5 juli 2011, wordt er begonnen met het opbouwen van het nieuwe Mense Ruiter-orgel in de Adullamkerk. Enkele medewerkers van Mense Ruiter zullen in de omgeving logeren, zodat er zoveel mogelijk werk verzet kan worden in korte tijd. Een loopbrug is geplaatst (zie vorig nieuwsbericht) en een groot deel van de onderdelen ligt al in de kerk opgeslagen.

De opbouw van het orgel zal ongeveer een maand duren, waarna een langdurig proces van intoneren in gang wordt gezet.

Plaatsing loopbrug (week 26)

Posted on July 4, 2011 at 5:50 AM

Op dinsdag en woensdag 28 en 29 juni 2011 heeft bouwbedrijf Van Ginkel uit Lunteren een loopbrug geplaatst tussen de verdieping/omloop aan de kant van de toren (waar de onderdelen liggen opgeslagen) en het orgelbalkon. Deze loopbrug is in de kerk te zien en staat rechts van de kansel.


Deze brug is geplaatst zodat de orgelbouwers straks gemakkelijk de onderdelen van de verdieping buiten de kerkzaal naar het balkon in de kerkzaal kunnen verplaatsen. Aan deze loopbrug worden ook de muziekboxen van het elektronische orgel tijdelijk bevestigd, omdat deze tijdens de bouw op het balkon in de weg zouden staan.


Zie het fotoalbum 'Plaatsing loopbrug (week 26)'.


Levering onderdelen (30-05-2011)

Posted on June 20, 2011 at 5:44 AM

Op maandag 30 mei zijn er nieuwe onderdelen gebracht door Mense Ruiter. Vanuit Zuidwolde kwamen onder andere onderdelen van de kas en werden de blaasbalgen opgesteld in de balgenkamer achter het balkon.

Foto's zijn te vinden in de albums.


Rss_feed